siviilihautajaiset.fi

Tahdon siviilihautajaiset

Jo toista miljoonaa suomalaista elää elämäänsä kuulumatta uskontokuntiin. Elämän aikanaan päättyessä omaisten on kuitenkin ollut vaikea tietää miten toimia: miten läheinen itse olisi halunnut hautajaisensa järjestettävän?

Avuksi on nyt tarjolla sekä kätevästi mukana pidettävä hautausohjekortti että sitä täydentävä yksityiskohtainen lomake, joilla kortin haltijan on helppo kertoa läheisilleen, miten hän on itse halunnut kuolemaansa ja hautajaisiinsa liittyvät asiat hoidettavan.

Hautausohjekortin ovat 4.11.2004 julkaisseet kaksi pääkaupunkiseudulla toimivaa siviilijärjestöä, Helsingin Vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin Humanistiyhdistys ry sekä järjestöjen yhteinen palvelukeskus Pro-Seremoniat.

Hautauskortin toinen painos julkaistiin 12.1.2006. Uuden kortin julkaisijoina ovat valtakunnalliset järjestöt Vapaa-ajattelijain liitto ry, Suomen Humanistiliitto ry sekä palvelukeskus Pro-Seremoniat. Kortti ja lomake ovat nyt saatavilla myös ruotsinkielisinä.

"Tahdon siviilihautajaiset" -hautausohjekortti on tiettävästi maailman ensimmäinen laatuaan. Sen esikuvana on terveysjärjestöjen tunnetuksi tekemä "Lahja Elämälle" -elinsiirtotestamentti. Tarkoitus on, että kortti luottokortin kokoisena kulkee haltijansa lompakossa, josta niin omaiset kuin hoitohenkilökuntakin sen tarvittaessa löytävät.