siviilihautajaiset.fi

Kortin julkaisijat

Vapaa-ajattelijain liitto ry

vapaa-ajattelijat.fi

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö, jonka yhteiskunnallinen päätavoite on valtion ja kirkon erottaminen toisistaan ja täyden katsomusvapauden toteuttaminen. Liitto julkaisee Vapaa Ajattelija -lehteä, minkä lisäksi Helsingin yhdistys julkaisee Uskomaton-lehteä ja mm. järjestää kuukausittain keskustelutilaisuuden jostain uskonnottomia kiinnostavasta aiheesta.

Suomen humanistiliitto ry

humanistiliitto.fi/

Suomen Humanistiliitto edistää vapaata keskustelua ja maailmankatsomuksellista pohdintaa ja tuo samalla esille uskontokuntiin sitoutumattomien kannan. Liitto pyrkii edistämään katsomuksellista tasa-arvoa ja tuomaan esille humanistista tapakulttuuria. Humanistit ovat suvaitsevaisia, ihmisyyttä kunnioittavia, kriittisiä ja keskustelulle avoimia. Kansainväliselle humanistiliikkeelle - Humanists International – ja Suomen humanisteille ovat tärkeitä ihmisen arvo ja vastuu: humanisti uskoo elämään ennen kuolemaa. Liitto julkaisee Humanisti-lehteä ja järjestää vuosittain Humanismin päivät Helsingissä.

Pro-Seremoniat

pro-seremoniat.fi

Pro-Seremoniat (Prometheus-seremoniat Oy) on voittoa tavoittelematon palvelukeskus, jonka perustajiin kuuluvat suomalaiset siviilijärjestöt Vapaa-ajattelijain liitto ry, Suomen Humanistiliitto ry ja Prometheus-leirin tuki ry. Siviilijärjestöjen tavoitteena on Pro-Seremoniain avulla edistää yhteiskunnan kehittymistä kohti moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja suvaitsevuutta sekä saada uskontoihin sitoutumattomasta elämäntavasta tasavertainen, yleisesti hyväksytty vaihtoehto.