siviilihautajaiset.fi

Tahdon siviilihautajaiset

Lain mukaan hautaus tulee toimittaa vainajan katsomusta kunnioittaen. Lähes 1/3 suomalaisista elää elämäänsä uskontokuntiin kuulumatta. Silti heidän omaistensa on elämän päättyessä joskus ollut vaikea tietää, miten vainaja on tai olisi halunnut hautajaisensa järjestettävän. Siksi jokaisen olisi eläessään hyvä läheisilleen kertoa suullisesti tai kirjallisesti asiaan liittyvistä ajatuksistaan.

Avuksi on tarjolla ytimekäs Tahdon siviilihautajaiset -hautausohjekortti sekä yksityiskohtaisempi lomake, joilla voi kertoa läheisilleen, miten hän toivoo kuolemaansa ja hautajaisiinsa liittyvät asiat hoidettavan.

Kirjallisten tahdonilmausten puuttuminen ei kuitenkaan ole lupa esimerkiksi kirkollisen siunaustilaisuuden järjestämiseen uskonnottomalle vainajalle.

Hautausohjekortin julkaisijoina ovat Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Humanistiliitto ry, sekä palvelukeskus Pro-Seremoniat. Kortti ja lomake ovat nyt saatavilla myös ruotsinkielisinä.