siviilihautajaiset.fi

Jag önskar en sekulär begravning

Enligt lagen skall gravsättningen genomföras med respekt för den avlidnes önskemål. Nästan 1/3 av finländarna lever sina liv utan att tillhöra ett religiöst samfund, och i livets slutskede har deras anhöriga ibland haft det svårt att veta hur den avlidne önskade sin begravning. Därför skulle det vara bra om var och en berätta sina tankar om detta för sina nära och kära, muntligt eller skriftligt.

Till hjälp för detta finns det enkla iinstruktionskortet "Jag önskar en sekulär begravning" och ett mer detaljerat formulär som du kan använda för att berätta för dina nära och kära hur du önskar att handlingar gällande din död och begravning ska hanteras.

Frånvaro av en skriftlig viljeyttring är dock aldrig ett godkännande av att till exempel en kyrklig välsignelseceremoni arrangeras för en icke-religiös avliden.

Utgivare av gravanvisningskortet är Vapaa-ajattelijain liitto, Suomen Humanistiliitto och servicecentret Pro-Seremoniat. Kortet och blanketten finns tillgänglig även på finska.