siviilihautajaiset.fi

Jag önskar en sekulär begravning

Över 1 750 000 finländare klarar sig nu utan att höra till något religiöst samfund. Då de avlider kan det ändå vara svårt för de anhöriga att veta hur de skall förfara: hur skulle den närstående själv ha velat få sin bisättelse ordnad?

Till hjälp erbjuds nu både ett behändigt begravningsrådskort och en kompletterande blankett, med vilken kortets innehavare lätt kan berätta hur han själv har velat att angelägenheterna skall skötas.

Begravningsrådskortet har utarbetats av två inom huvudstadsområdet verkande sekulära medborgarorganisationer, Helsingfos Fritänkare rf och Helsingfors Humanistförening rf samt föreningarnas gemensamma servicecentral Pro-Ceremonier.

Kortet "Jag vill ha sekulär begravning" är veterligen det första i världen i sitt slag. Hälsoorganisationerna har gjort sitt testamente för organtransplantation, "En gåva till livet" känt och det har varit kortets förebild. Tanken är att kortet som har storleken av ett kreditkort skall förvaras i innehavarens plånbok , därifrån såväl de anhöriga som vårdpersonalen vid behov finner det.