siviilihautajaiset.fi

Anvisningar för anhöriga

Instruktionskortet

Du kan skriva ut kortet själv: kortet som PDF-dokument. Vid behov kan du skriva ut flera kopior av kortet åt de anhöriga eller en god vän, så att informationen säkert når alla som behöver den.

Du kan fråga om ett förtryckt, gratis gravinstruktionskort från:

Blankett för mer specifika önskemål

Blanketten för detaljerade instruktioner för begravningsarrangemang är enklast att skriva ut online. Du kan också använda den blankett som utarbetats av Finlands begravningsbyråer som finns tillgänglig från begravningsbyråer och självklart kan du fritt skriva ner instruktionerna för att hjälpa dina anhöriga.