siviilihautajaiset.fi

Begravningsarrangemang

Du hittar mer information om att organisera en borgerlig begravning i Pro-Ceremonier och i handboken Perheen omat juhlat. Du kan också be om den information du behöver via e-post, posti@pro-seremoniat.fi eller per telefon på 050 590 4390.